Boek Levens lopen anders: laatste exemplaren aan voordeeltarief

Levens Lopen Anders
20 november 2013

Boek Levens lopen anders: laatste exemplaren aan voordeeltarief

Vandaag verloopt het leven anders dan honderd jaar geleden: we leven langer, doorgaans in een betere gezondheid en de levensloop is anders. De bevolking vergrijst. Deze vergrijzing roept vragen op. Vormen ouderen in deze veranderende samenleving alleen een kostenpost? Of kunnen zij een zinvolle bijdrage leveren?Het antwoord op deze uitdagingen is actief ouder worden: oudere werknemers stimuleren langer te werken, de sociale uitsluiting van ouderen terugdringen en hun gezondheid verbeteren.Dit heeft gevolgen voor alle bevolkingsgroepen en op vele domeinen van het maatschappelijke leven. Het heeft de volgehouden aandacht nodig van alle betrokkenen bij het werk, de zorg en het beleid. Ook de jongere generaties denken best al eens na over hun levensloop. Want leren, werken, zorgen en rusten beperken zich niet langer tot één levensfase.Ouder worden is zeer persoonsgebonden. Iedereen heeft een andere achtergrond, een verschillend temperament. Actief ouder worden is moeilijk definieerbaar, maar moet gesitueerd worden vanuit de gehele levensloop van mensen. Dit bevordert het welbevinden.De Vlaamse Ouderenraad confronteert in dit boek zijn visie op actief ouder worden met de bevindingen van diverse wetenschappers. De Vlaamse Ouderenraad wil op die manier aanzetten tot discussie over goed ouder worden en het ouderenbeleid in het vergrijzende Vlaanderen.Dit boek is bedoeld voor de ouderen zelf, uiteraard, maar ook voor mantelzorgers, voor wie met en voor ouderen werkt, voor verantwoordelijken voor het ouderenbeleid. En eigenlijk voor iedereen, jongeren en ouderen. Leven is ouder worden. Per definitie een cliché, maar het loont de moeite om er bij stil te staan.Levens lopen anders. Over actief ouder worden

Dit boek is verschenen bij Garant Uitgevers nv.

Redactie: Mie Moerenhout, Lieve Demeester en Roos Sierens

ISBN: 9789044130720

Prijs: 24 euroEr zijn nog een aantal exemplaren te koop via het secretariaat van de Vlaamse Ouderenraad. Ouderen, ouderenorganisaties en ouderenraden genieten van de voordeelprijs van 18 euro. Wees er snel bij, want op is op!