Ouderenweek 2017: inspiratiegids 'Cultuur verbindt!'

inspiratiegids 'Cultuur verbindt!'
9 mei 2017

Ouderenweek 2017: inspiratiegids 'Cultuur verbindt!'

Tussen 20 en 26 november 2017 is er opnieuw de Ouderenweek. Dit jaar moedigt de Vlaamse Ouderenraad ouderenverenigingen, lokale ouderenraden en organisaties aan om initiatieven te nemen die mensen verbinden.Iedereen moet de kans krijgen om zich als mens te ontplooien. Cultuur kan daarbij een belangrijke rol spelen. Daarom is het nodig om de drempels die ouderen ervaren om aan cultuur te participeren te kennen, weg te nemen en een cultuurbeleid te ontwikkelen dat de ouderentest doorstaat. Hiertoe gaf de Vlaamse Ouderenraad tijdens de Ouderenweekcampagne van 2016 concrete tips aan het culturele veld en stimulansen aan lokale ouderenraden en ouderenverenigingen.De Vlaamse Ouderenraad wil cultuurparticipatie nog verder uitdiepen. In 2017 grijpen we het thema opnieuw aan en kijken we naar de kracht die cultuur heeft om mensen te verbinden. Cultuur is de manier waarop mensen leven. Het gaat om gewoontes, tradities, ervaringen, kennis, opvattingen, normen en waarden die mensen hanteren. Deze kunnen verschillen van generatie tot generatie of van gemeenschap tot gemeenschap. Door met elkaar te delen, door andere perspectieven te leren kennen, door het verkennen van het onbekende, kan een sterke samenleving ontstaan die mensen met elkaar verbindt! Dit thema kadert bovendien binnen de domeinen 'maatschappelijke participatie', 'sociaal-culturele participatie' en 'respect en sociale inclusie' van het concept Leeftijdsvriendelijke Gemeenten.Focus op vergrijzing en verkleuring

Met ‘Cultuur verbindt!’ gaan we dit jaar twee belangrijke uitdagingen aan: interculturaliteit en intergenerationaliteit. Onze samenleving veroudert en verkleurt. Dat is niets nieuws, er worden reeds jaar en dag geslaagde initiatieven genomen om verschillende generaties en verschillende culturen dichter bij elkaar te brengen. Toch blijft het voor ouderenverenigingen, lokale ouderenraden en organisaties een hele uitdaging om die verbindingen waar te maken.Inspiratiegids

Wil je een activiteit organiseren tijdens de Ouderenweek? Op zoek naar inspiratie? Onze inspiratiegids sprokkelt achtergrondinformatie en inspirerende voorbeelden die je kunnen helpen.Instrumenten

De Vlaamse Ouderenraad probeert je zo goed mogelijk op weg te helpen bij het nemen van Ouderenweekinitiatieven. We ontwikkelen daarom instrumenten waarmee je concreet aan de slag kan gaan. Ontdek de instrumenten als bijlage bij het infomatieblad Actueel, editie juli 2017.