Medicatiegebruik bij ouderen in schril contrast met bezoek aan de psycholoog

Medicatiegebruik bij ouderen in schril contrast met bezoek aan de psycholoog

Medicatiegebruik bij ouderen in schril contrast met bezoek aan de psycholoog

medicatie psycholoog ouderen kopzorgen apache

De Vlaamse Ouderenraad is gealarmeerd door het medicatiegebruik bij ouderen tijdens de coronacrisis. In mei gaf ongeveer één op de vijf 65-plussers aan meer slaap- en kalmeringsmiddelen te gebruiken dan voor de coronamaatregelen. Daartegenover staat dat ouderen weinig psychologische hulp krijgen, omwille van het taboe dat rust op de psycholoog en door de vaak ontoegankelijke hulpverlening. Stafmedewerker Justine Rooze en directeur Nils Vandenweghe gingen in gesprek met onafhankelijke nieuwssite Apache.

Geen therapie, wel medicatie

In 2018 bekeek Sciensano wie in Vlaanderen een depressie had gerapporteerd in het afgelopen jaar, en wie daarvoor een gezondheidsmedewerker consulteerde, geneesmiddelen innam en/of een psychotherapeutische behandeling volgde. De resultaten roepen bij de Vlaamse Ouderenraad veel vragen op over de behandeling van depressie bij ouderen.

In de leeftijdscategorie 65-74 jaar rapporteerde 5,2% een depressie. Van die groep consulteerde 68,8% een gezondheidswerker, kreeg 66,5% hiervoor medicatie, en volgde 22,2% psychotherapie. Bij Vlaamse 75-plussers valt de trend nog harder op. Van die groep rapporteerde 9,5% een depressie, en daarvan consulteerde 71,9% een gezondheidswerker, kreeg 72% medicatie en volgde slechts 5,3% psychotherapie.

Ontoegankelijke hulp

De Vlaamse Ouderenraad hekelt dat er tegenover dat  medicatiegebruik te weinig psychotherapie staat. “Ook tijdens de coronacrisis is middelengebruik bij ouderen een belangrijk aandachtspunt”, zegt Justine Rooze. De psychologische hulp voor ouderen blijkt allereerst niet toegankelijk genoeg te zijn.

“De federale regering kondigde in 2018 aan dat psychologische hulp zou worden terugbetaald voor volwassenen”, zegt Nils Vandenweghe. “Dat bleek toen maar te gelden voor mensen tot 65 jaar. Dat is een probleem omdat er zo al te weinig aanbod is voor geestelijke gezondheidszorg voor mensen ouder dan 65 jaar.” Tijdens de coronacrisis beloofde de federale regering inmiddels wel dat daar verandering in komt. “Dat is slechts één stapje in de goede richting. Er zijn nog leeftijdsgrenzen in de geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de hulpverlening aan huis bij crisissituaties. Ook daar blijven 65-plussers van uitgesloten. We hopen dat het aanbod zal uitbreiden”, zegt Vandenweghe.

Een tweede oorzaak ligt misschien wel bij ouderen zelf. Volgens Justine Rooze hangt bij ouderen nog een taboe rond psychosociale hulp. “Het beeld van de psycholoog als ‘zielenknijper’ leeft nog steeds, al is er wel verbetering op dat vlak”, zegt ze.

Campagne op komst

Achter de schermen werkt de Vlaamse Ouderenraad een campagne uit rond het psychisch welzijn van ouderen. Daarmee willen we het taboe doorbreken en aanbevelingen doen voor de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. De campagne lanceren we dit najaar. Hou onze website dus in de gaten.

Meer informatie

Benieuwd naar meer? Lees het volledige interview hier.

Categorie