Hallucinante bedragen in woonzorgcentra

Hallucinante bedragen in woonzorgcentra

Hallucinante bedragen in woonzorgcentra

prijs woonzorgcentra

© Sien Verstraeten

Deze week stonden de stijgende prijzen in woonzorgcentra extra in de kijker in de media. Aanleiding waren de nieuwe cijfers die het departement Zorg en Gezondheid bekendmaakte. Het departement vroeg aan 825 Vlaamse woonzorgcentra welke dagprijzen zij aanrekenden op 1 mei 2022. En hoewel die prijzen ondertussen alweer gestegen zijn - en in 2023 opnieuw zullen toenemen - zien we dat ook al in mei de prijzen serieus de hoogte in gingen ten opzichte van 2021. Waar zal dit eindigen? En welke oplossingen ziet de Vlaamse Ouderenraad?

Waarom worden de prijzen steeds hoger?

Door de alsmaar stijgende energieprijzen kwamen woonzorgvoorzieningen financieel onder druk te staan. Dus trokken ze aan de alarmbel. Ze kaartten aan dat het niet houdbaar was dat de werkingskosten maand na maand stegen, terwijl de inkomsten niet volgden. Want de dagprijs die de bewoners betalen, kon maar één keer per jaar geïndexeerd worden. Als oplossing werd de mogelijkheid uitgewerkt om twee keer per jaar te indexeren. Op die manier worden de stijgende kosten dus sneller doorgerekend aan de bewoners. 

Gezien de hoge inflatie, kan de dagprijs plots aanzienlijk stijgen. De stijging verschilt van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum omwille van twee redenen. In de eerste plaats is het afhankelijk van wanneer de voorziening de laatste keer een indexering doorvoerde. Als de laatste indexering een lange tijd geleden was, kan de voorziening een inhaalbeweging maken. Daardoor is er sprake van een grote stijging van de dagprijs. Maar een voorziening kan er ook voor kiezen om de indexering niet volledig toe te passen en de dagprijs dus minder te laten stijgen dan wettelijk toegelaten is.

Ongeruste signalen

De Vlaamse Ouderenraad ontvangt de laatste maanden heel wat ongeruste signalen van bewoners van woonzorgcentra en hun familie. “Ouderen dreigen thuis in een kwetsbare situatie te blijven zitten omdat de financiële drempel naar een woonzorgcentrum te groot is”, zei onze directeur Nils Vandenweghe in een interview in de Morgen. "De overheid heeft geen zicht op de reële totaalprijs en voor hoeveel bewoners die eigenlijk te hoog ligt. Ze weet ook niet hoeveel kinderen van bewoners op het einde van de maand spontaan bijspringen en dus zo de stijgende prijzen mee op hun bord krijgen."

Ook supplementen worden steeds duurder

En de maandelijkse woonzorgfactuur is niet de enige die stijgt. "Naast de officiële prijs worden ook extra kosten, zoals kapper, pedicure, dokterskosten en tv-abonnement, geïndexeerd. Die supplementen drijven de prijzen nog meer op, maar worden niet gemonitord”, lieten we weten in Het Nieuwsblad. “Hoeveel de woonzorgcentra daarvoor aanrekenen, is niet geregeld. De verschillen tussen de rusthuizen zijn dan ook groot. We vragen de Vlaamse overheid om ook die prijzen te monitoren.”

Indexering van de pensioenen schiet tekort

Hoewel ook de pensioenen geïndexeerd worden, liggen die voor heel wat bewoners nog steeds te laag om de groeiende kloof tussen hun inkomsten en het bedrag op de woonzorgfactuur te dichten. “Een woonzorgfactuur van gemiddeld 1 800 euro die geïndexeerd wordt, versus een werknemerspensioen van 1 250 euro dat geïndexeerd wordt, dat gaat over netto heel andere bedragen”, stelde onze directeur Nils Vandenweghe al in april 2022.”

Aanpassing van de zorgbudgetten nodig

“Wat al zou kunnen helpen, is het zorgbudget aanpassen aan de inflatie”, herhalen we deze week in VRT NWS. "Dat is de enige tegemoetkoming die alle bewoners van woonzorgcentra krijgen. Maar die is al jaren niet meer geïndexeerd. Het voorbije jaar heeft men die met 5 euro per maand verhoogd, van 130 naar 135 euro. Maar dat is uiteraard veel te weinig om de grote prijsstijgingen van vandaag bij te benen."

Oproep: Maak jij je zorgen over je factuur?

En jij? Hoe is dat bij jou als bewoner of als familielid? Waar lig je van wakker? Laat het ons hier weten.

Meer informatie

De cijfers van het departement Welzijn en Gezondheid vind je hier.

Categorie