Advies 2013/6: Onderzoek naar de opleidingen voor het werken met ouderen

Advies 2013/6: Onderzoek naar de opleidingen voor het werken met ouderen

Advies 2013/6: Onderzoek naar de opleidingen voor het werken met ouderen

De Vlaamse bevolking veroudert. Binnen heel wat sectoren, waaronder de zorg, de verpleging, het sociaal werk, het ouderenbeleid ..., neemt daardoor het belang toe van competente professionele krachten op vlak van het werken met ouderen. In dit advies vraagt de Vlaamse Ouderenraad om een onderzoek naar het aanbod en de kwaliteit van de bestaande initiële en aanvullende opleidingen voor het werken met ouderen. Het gaat daarbij zowel om opleidingen die specifiek over het werken met ouderen gaan, als deze waarbij dit een belangrijk onderdeel van de inhoud vormt.

Categorie