Advies 2013/2: Ingrediënten voor de aanpak van ondervoeding bij ouderen

Advies 2013/2: Ingrediënten voor de aanpak van ondervoeding bij ouderen

Advies 2013/2: Ingrediënten voor de aanpak van ondervoeding bij ouderen

De Vlaamse Ouderenraad is begaan met het ernstige en vaak onderschatte probleem van ondervoeding bij ouderen. Ondervoeding heeft zware gevolgen voor de algemene gezondheid en levenskwaliteit van ouderen, maar ook voor de maatschappij die te maken krijgt met oplopende kosten in de gezondheidszorg. De Vlaamse Ouderenraad bezorgt de bevoegde beleidsmakers en betrokken instanties daarom graag op eigen initiatief zijn advies in dit dossier.

Het advies wordt ondersteund door een achtergrondnota met een bredere situering van het probleem van ondervoeding bij de oudste ouderen. Met beide documenten wenst de Vlaamse Ouderenraad te sensibiliseren over ondervoeding bij ouderen en een constructieve bijdrage te leveren aan de aanpak ervan, zowel op beleidsniveau als in de praktijk.

Achtergrondnota bij advies ondervoeding Vlaamse Ouderenraad
Download PDF
Categorie