Ouderenweek - algemeen

Ouderenweek en sensibiliseringscampagne gaan hand in hand

Sinds 2020 gaat de Vlaamse Ouderenraad een nieuwe richting uit met de sensibiliseringscampagnes. Meer dan in het verleden, willen we inzetten op de maatschappelijke zichtbaarheid en gevoeligheid van een bepaalde thematiek. We willen een gezicht aan het thema geven door nog meer verhalen te verzamelen. En we willen de link leggen met ons beleidswerk.

De campagne zal er dus anders uit zien dan de Ouderenweekcampagnes zoals je ze kent. De Ouderenweek, die loopt van 20 tot en met 26 november 2023, speelt wel nog een belangrijke rol in die campagne.

De toekomst van de ouderenzorg staat centraal in 2023

Vandaag strookt het aanbod qua ouderenzorg vaak niet met dat waar huidige en toekomstige ouderen met zorgnoden op hopen. Als Vlaamse Ouderenraad willen we met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' de wensen en verwachtingen weerklank geven. Samen lanceren we het debat over de toekomst van de ouderenzorg.

Aan de hand van verwachtingen van (toekomstige) ouderen gaan we het debat aan met professionals en spraakmakende stemmen in de zorg. Hoe zorgen we dat dromen werkelijkheid kunnen worden? Wat moet er veranderen op het terrein en in het beleid? Welke hefbomen zijn er, en waar botsen pioniers in de sector op? Welke omwentelingen en doorbraken zijn er nodig? Aan het einde van de campagne maken we een eisenbundel over aan de politieke beleidsmakers, met het oog op de verkiezingen van 2024. 

En ook tijdens de Ouderenweek kan je met dit thema aan de slag. Zet tijdens de ouderenweek de toekomst van de ouderenzorg centraal in je gemeente, ouderenraad, vereniging of organisatie.

Hou deze pagina en onze Facebookpagina in de gaten. We geven je regelmatig een update of inspiratie.