Preventiebarometer neemt eet- en zitgedrag ouderen onder de loep

Preventiebarometer neemt eet- en zitgedrag ouderen onder de loep

Preventiebarometer neemt eet- en zitgedrag ouderen onder de loep

Levensstijl ouderen

Recent lanceerde onderzoekscentrum Sciensano nieuwe cijfers uit de preventiebarometer, die de levensstijl in België in kaart brengt. In dit luik werd ons eetgedrag en de mate van beweging onderzocht. We werpen een blik op de meest opvallende cijfers voor ouderen. 

Ouderen bewegen onvoldoende

Voldoende lichaamsbeweging heeft tal van voordelen. Specifiek voor ouderen speelt bewegen een rol in het voorkomen van vallen en functionele beperkingen. Ook draagt het bij tot sterkere botten.

Maar bewegen ouderen ook voldoende? Uit de cijfers blijkt van niet. De aanbeveling is om 150 minuten per week matig tot hoog intensief te bewegen. Het percentage Belgen dat deze aanbeveling haalt is het laagst bij de 75-plussers, met 64,9%. Bij de 65- tot 74-jarigen is het beeld positiever. Daar haalt 77,3% de aanbeveling.

Dat is niet de enige opvallende bevinding. Hoewel er in elke leeftijdsgroep een grote bereidheid is om meer te bewegen, liggen deze percentages lager bij ouderen. Respectievelijk 51,5% en 60,8% van de 75-plussers en de 65- tot 74-jarigen heeft in de afgelopen 12 maanden geprobeerd om meer te bewegen. Vooral het gebrek aan een goede gezondheid houdt ouderen tegen om meer te bewegen.

Zittend gedrag

Wat zittend gedrag betreft, scoren ouderen dan weer goed. 65- tot 74-jarigen zitten minder dan alle andere leeftijdsgroepen. Zij zitten gemiddeld zo’n 303 minuten per dag. Bij de 75-plussers gaat het om 340 minuten.

Overgewicht en obesitas

Ook eetgedrag bijsturen is een belangrijke preventiestrategie, want ongezond eten en overgewicht kunnen tot tal van ziektes leiden. De studie bracht daarom verschillende factoren in kaart die te maken hebben met eetgedrag. 

Het valt op dat overgewicht en obesitas vaker voorkomen bij oudere leeftijdsgroepen. 40,2% van de 65-74-jarigen en 42,6% van de 75-plussers heeft overgewicht. Respectievelijk 22% en 17,4% heeft obesitas.

Toch vertonen jongere personen vaker ongezonde eetgewoonten. Oudere leeftijdsgroepen eten bijvoorbeeld vaker fruit en groenten en consumeren minder gesuikerde frisdrank.

Gezonde voeding

65-plussers hebben minder vaak de intentie om in de toekomst gezonder te eten, maar ze zijn er wel vaker van overtuigd dat het hen zal lukken om die intentie waar te maken. De voornaamste belemmering is het gebrek aan kennis over gezond eten. En 65- tot 74-jarigen geven, vaker dan jongere leeftijdsgroepen, aan dat ze de prijs van gezonde voeding als een drempel te ervaren.

Tot slot is 93,3% van de 75-plussers voorstander van een verbod op reclame voor ongezonde voeding voor kinderen en jongeren.

Meer weten?

Ontdek de rapporten voor eetgedrag en voor beweging en sedentair gedrag.

Eerder verscheen ook al een rapport over alcoholgebruik.