Statistiek Vlaanderen: Steeds meer ouderen tegen 2030

Statistiek Vlaanderen: Steeds meer ouderen tegen 2030

Statistiek Vlaanderen: Steeds meer ouderen tegen 2030

bevolkingscijfers

Tussen 2020 en 2030 wordt er een stijging van het aantal Vlaamse 67-plussers verwacht. Dat blijkt uit de meest recente resultaten van de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen. Ook zien we dat het aantal jongeren onder de 18 jaar tegen 2030 zal afnemen. Wij doken in de cijfers en geven je enkele opvallende zaken mee.

6,9 miljoen Vlamingen

Begin 2020 telde het Vlaamse Gewest bijna 6,63 miljoen inwoners. In 2010 waren dat er 377.000 minder. Op 10 jaar tijd steeg de bevolking dus met 6 %. En ook de komende 10 jaar zien we een stijging. Er wordt verwacht dat de Vlaamse bevolking tussen 2020 en 2030 met 4 % zal groeien, tot iets meer dan 6,9 miljoen inwoners.

Meer 67-plussers

Voor de bevolking van 67 jaar en ouder wordt er tussen 2020 en 2030 een stijging van 22% verwacht. Ter vergelijking: in de periode 2010-2020 kende die leeftijdsgroep een groei van 20%.

Het Vlaamse Gewest zal in 2030 naar schatting bijna 1,47 miljoen inwoners tellen die 67 jaar of ouder zijn. 

Toenemende veroudering

In 2030 zullen er naar schatting bijna 4,16 miljoen 18- tot 66-jarigen zijn. Dat zijn er 0,4% meer dan in 2020. Tussen 2010 en 2020 groeide deze leeftijdsgroep nog met 3%. Ook het aantal jongeren onder de 18 jaar steeg tussen 2010 en 2020 met 5%, maar zal tegen 2030 afnemen met 0,6%. Er zullen dan bijna 1,28 miljoen 0- tot 17-jarigen zijn.

Gekoppeld aan de sterkere stijging van het aantal 67-plussers zal er in de toekomst toch een toenemende veroudering van de bevolking zijn: het aandeel 67-plussers zal oplopen van 18% in 2020 tot 21% in 2030.

Meeste gemeenten groeien

In het merendeel van de Vlaamse gemeenten wordt tussen 2020 en 2030 een groei van de bevolking verwacht. Die stijging kan oplopen tot meer dan 10%. 43 gemeenten kennen naar verwachting een stagnatie of een lichte daling (tot min 4 %) van hun inwonersaantal. De meeste gemeenten met een matige of negatieve groei liggen in de provincies Limburg en West-Vlaanderen. De meeste gemeenten met een sterke groei bevinden zich in de provincie Vlaams-Brabant.

Meer informatie

Je kan het volledige rapport raadplegen op de website van Statistiek Vlaanderen.