Stijging van het aantal klachten over energie in 2019

Stijging van het aantal klachten over energie in 2019

Stijging van het aantal klachten over energie in 2019

lamp energie

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft tijdens het werkingsjaar 2019 in totaal 7.055 klachten ontvangen (5% meer dan in 2018 en 22% meer dan in 2017), waarvan 64,15% Nederlandstalige klachten, 35,83% Franstalige en 0,02% Duitstalige klachten. De klachten gingen vooral over verkoop- en marktpraktijken van energieleveranciers. Een probleem dat de Vlaamse Ouderenraad ook eerder al aankaartte.

Belangrijkste oorzaken klachten

Volgens de Ombudsdienst is deze blijvende stijging van het aantal klachten te wijten aan:

  • de marktpraktijken van energieleveranciers (56% meer klachten) en de ongewenste leverancierswissels (50 % meer klachten) die kunnen voortvloeien uit dubieuze verkooppraktijken
  • het gebrek aan transparantie van energieprijzen (21% meer klachten) en de betalingsproblemen die daarmee kunnen gepaard gaan (bijna 25% meer klachten)

Aanbevelingen

Op basis van de klachtengegevens en ervaringen met bemiddeling heeft de Ombudsdienst voor Energie een aantal aanbevelingen voor de federale beleidsverantwoordelijken opgesteld. De Ombudsdienst pleit onder andere voor een verbod op deur-aan-deurverkoop van energiecontracten. Ook de Vlaamse Ouderenraad vraagt in zijn advies over energiearmoede bij ouderen om strengere controles bij deur-aan-deurverkoop. Dankzij nieuwe Europese wetgeving zijn de mogelijkheden om maatregelen te nemen om de consument te beschermen tegen agressieve en misleidende praktijken, verkooppraktijken aan de deur of op publieke plaatsen uitgebreid, waardoor zo'n wettelijk verbod mogelijk wordt.

Verder pleit de Ombudsdienst voor Energie voor een uitbreiding van de doelgroep voor het sociaal energietarief, een voorstel waar ook de Vlaamse Ouderenraad op aandringt.

Wil je hulp bij het vergelijken van energieleveranciers om de beste prijs of formule te vinden en hulp bij een overstap? Neem dan contact op met het Energiehuis in jouw regio.

Meer informatie

Lees hier het persbericht van de Ombudsdienst voor Energie

Raadpleeg het memorandum van de Ombudsdienst voor Energie  

Advies 2017/4: Energiearmoede bij ouderen