Advies 2017/4: Energiearmoede bij ouderen

Advies 2017/4: Energiearmoede bij ouderen

Advies 2017/4: Energiearmoede bij ouderen

In dit advies vraagt de Vlaamse Ouderenraad aandacht voor de oorzaken die ervoor zorgen dat de energiefactuur voor veel ouderen in Vlaanderen te hoog is. Op basis van de bestaande oorzaken, signalen en ervaringen van ouderen en knelpunten binnen het huidige beleid schuift de Vlaamse Ouderenraad drie beleidsprioriteiten naar voor, met daaraan telkens specifieke actiepunten gekoppeld.De Vlaamse Ouderenraad pleit voor een betere begeleiding en ontzorging voor ouderen bij woningaanpassingen, het vergroten van de betaalbaarheid van energie-ingrepen en woningaanpassingen, en het betaalbaarder en transparanter maken van de energiefactuur. De actiepunten in het advies hebben betrekking op zowel het Vlaamse, federale als lokale beleidsniveau.

Categorie