Ook gepensioneerden pikken graantje mee uit welvaartsenveloppe

Ook gepensioneerden pikken graantje mee uit welvaartsenveloppe

Ook gepensioneerden pikken graantje mee uit welvaartsenveloppe

welvaartsenveloppe

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Zowel de minimumpensioenen als de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) stijgen vanaf 1 juli met 2%. Ook de oudste pensioenen en het vakantiegeld voor gepensioneerden worden opgetrokken.

Welvaartsenveloppe?

De welvaartsenveloppe bevat geld van de federale regering om de pensioenen en de uitkeringen op te trekken. Zo kunnen gepensioneerden en wie een uitkering krijgt ook meegenieten van de toegenomen welvaart.

De enveloppe is in eerste instantie bedoeld als extra steun voor wie moet rondkomen met een minimumuitkering. Het zijn de sociale partners – het overleg van vakbonden en werkgevers – die de welvaartsenveloppe om de twee jaar mogen verdelen.

Hogere minimumpensioenen

De besliste verhoging van 2% voor de minimumpensioenen komt bovenop de verhogingen die minister van Pensioenen Lalieux op 1 januari 2021 aankondigde, en ook de komende jaren worden toegekend.

Tegen 2024 moeten de minimumpensioenen opgetrokken zijn met 11%. De extra verhoging betekent dus een verdere stap vooruit in het bereiken van het minimumpensioen van 1 500 euro netto.

En vanaf 2022 wordt ook het minimumrecht per loopbaanjaar in je pensioenberekening met 2% verhoogd.

Andere verhogingen

Naast de minimumpensioenen worden ook de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en de pensioenen die in 2016 en 2017 zijn ingegaan met 2 % opgetrokken. Voor de oudste pensioenen (ingegaan voor 2006) is er een stijging met 1,2%.

Het vakantiegeld wordt voor alle gepensioneerden eveneens verhoogd: met 3,8% op 1 mei 2021 en met 2,7% op 1 mei 2022.