Standpunt 2015/1: Woonzorgzones

Standpunt 2015/1: Woonzorgzones

Standpunt 2015/1: Woonzorgzones

De Vlaamse Ouderenraad is voorstander van het principe ‘ageing well in place’, waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis en/of in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. Hoewel het concept woonzorgzone niet gedefinieerd werd in het Woonzorgdecreet van 2009, verdient het volgens de Vlaamse Ouderenraad meer aandacht gezien het interessante perspectieven biedt op een samenleving die iedereen toelaat maximaal te participeren, ook indien zorg en ondersteuning nodig zijn.

Het concept sluit ook nauw aan bij de verdere uitbouw van leeftijdsvriendelijke gemeenten waar via een inclusieve en toegankelijke omgeving het actief ouder worden gepromoot wordt.

De Vlaamse Ouderenraad vraagt de Vlaamse regering om initiatieven rond woonzorgzones, alternatieve woonvormen en ‘ageing well in place’ te ondersteunen, en na een positieve evaluatie de structurele verankering en schaaluitbreiding mogelijk te maken en te stimuleren.Lees hier het standpunt van de Vlaamse Ouderenraad.

Categorie