Advies 2013/5: Overdracht van delen van het woonbeleid naar Vlaanderen

Advies 2013/5: Overdracht van delen van het woonbeleid naar Vlaanderen

Advies 2013/5: Overdracht van delen van het woonbeleid naar Vlaanderen

Vlaanderen zal als gevolg van de zesde staatshervorming bijkomende bevoegdheden inzake de private woninghuur en de woonfiscaliteit verwerven. Ook de woonbonus hoort daarbij. Vanuit het standpunt van de ouderen heeft de Vlaamse Ouderenraad een advies gemaakt over de overdracht van deze delen van het woonbeleid.

In het advies wordt een woonbeleid bepleit dat het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor alle Vlamingen voorop stelt en dat de woonnoden effectief bestrijdt. Daarbij dient prioritaire aandacht te gaan naar kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder ouderen.

Categorie