Advies 2013/1: Visienota en doelstellingenkader bij Woonbeleidsplan Vlaanderen 2020–2050

Advies 2013/1: Visienota en doelstellingenkader bij Woonbeleidsplan Vlaanderen 2020–2050

Advies 2013/1: Visienota en doelstellingenkader bij Woonbeleidsplan Vlaanderen 2020–2050

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche stelde de Vlaamse Ouderenraad een vraag om advies bij de voorbereidingsdocumenten van het Woonbeleidsplan Vlaanderen 2020-2050. In zijn advies benadrukt de Vlaamse Ouderenraad dat het toekomstige Vlaamse woonbeleid voor ouderen de wens van de ouderen als uitgangspunt dient te hanteren. Ouderen moeten te allen tijde in staat worden gesteld een evenwaardige, vrije en bewuste keuze te maken tussen ‘blijven wonen’ en ‘verhuizen’.

Dit impliceert dat de overheid de nodige initiatieven moet nemen om ouderen toe te laten zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Tegelijkertijd moet zij ook voorzien in de mogelijkheden en het aanbod om de ouderen door te laten stromen naar gepaste huisvesting in eigen buurt. Bovendien is aandacht nodig voor de woonsituatie van ouderen die nu of in de toekomst een zorgvraag hebben. Met dit advies wil de Vlaamse Ouderenraad een constructieve bijdrage leveren aan de realisatie van een woonbeleid op maat van alle leeftijden.

Categorie