Advies 2011/3: ‘GOED WONEN van LEVENSbeLANG!’

Advies 2011/3: ‘GOED WONEN van LEVENSbeLANG!’

Advies 2011/3: ‘GOED WONEN van LEVENSbeLANG!’

Omdat het armoedebeleid een verantwoordelijkheid is van verschillende beleidsniveaus heeft de Vlaamse Ouderenraad vanuit zijn rol als adviesraad aan de Ouderenweekcampagne ook een advies gekoppeld. De tekst werd goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van de Vlaamse Ouderenraad op 28 september en wordt gedragen door alle lidorganisaties.

Met dit advies maakt de Vlaamse Ouderenraad duidelijk wat van de verschillende betrokken overheden verwacht wordt namelijk dat zij de armoedeproblematiek van ouderen op de woonmarkt erkennen en op korte en langere termijn trachten op te lossen en te voorkomen.
 
Lees hier het volledige advies.
Categorie