Vlaamse Ouderenraad vraagt engagement van beleidsmakers in de strijd tegen eenzaamheid

Vlaamse Ouderenraad vraagt engagement van beleidsmakers in de strijd tegen eenzaamheid

Vlaamse Ouderenraad vraagt engagement van beleidsmakers in de strijd tegen eenzaamheid

Advies 2019/4 over de aanpak van eenzaamheid bij ouderen
Eenzame oudere speelt spelletje

Langdurige eenzaamheid heeft een nefaste impact op mens en samenleving. Het accent op de strijd tegen eenzaamheid in het Vlaams Regeerakkoord is dan ook terecht. Onder meer in het aankomend nieuw Vlaams ouderenbeleidsplan belooft de regering specifieke aandacht voor eenzaamheid. De Vlaamse Ouderenraad boog zich alvast over het eenzaamheidsvraagstuk en reikt minister Beke een advies aan over de aanpak van eenzaamheid bij ouderen.

Eenzaamheid als maatschappelijk vraagstuk

De Vlaamse Ouderenraad stelt vast dat eenzaamheid nog steeds beschouwd wordt als een persoonlijk probleem. De impact van maatschappelijke ontwikkelingen en beleidskeuzes op de manifestatie van eenzaamheid is echter niet te onderschatten. De aanpak van eenzaamheid is dan ook geen individuele verantwoordelijkheid, maar een maatschappelijk vraagstuk. Een gedeeld engagement van professionele hulpverleners, burgers én beleidsmakers is nodig.

Beleidsaanbevelingen

In zijn advies schuift de Vlaamse Ouderenraad 4 beleidsaanbevelingen naar voor. Telkens onderbouwd met diverse suggesties en actiepunten.

  1. Haal eenzaamheid uit de taboesfeer
  2. Creëer participatiekansen, ook voor wie kwetsbaar is
  3. Versterk de uitbouw van zorgzame buurten
  4. Bouw de geestelijke gezondheid voor ouderen verder uit

Meer informatie

Lees het volledige advies hier.

Categorie