Standpunt 2014/1: Het vernieuwd Vlaams overlegmodel voor de Vlaamse Sociale Bescherming

Standpunt 2014/1: Het vernieuwd Vlaams overlegmodel voor de Vlaamse Sociale Bescherming

Standpunt 2014/1: Het vernieuwd Vlaams overlegmodel voor de Vlaamse Sociale Bescherming

In het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 werd de oprichting van een vernieuwd Vlaams overlegmodel voor de Vlaamse sociale bescherming aangekondigd, waarin onder andere de betrokkenheid van vertegenwoordigers van de cliënt wordt voorzien. Aangezien verschillende instrumenten die gericht zijn op ouderen deel zullen uitmaken van de Vlaamse Sociale Bescherming, wordt in dit standpunt beargumenteerd dat de Vlaamse Ouderenraad betrokken moet worden bij dit overleg.

Categorie