Standpunt 2012/3: De commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen

Standpunt 2012/3: De commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen

Standpunt 2012/3: De commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen

De Vlaamse Ouderenraad wenst een bijdrage te leveren aan het debat over de organisatie van het residentiële ouderenzorgaanbod door publieke (ocmw’s), private socialprofit (vzw’s) en private commerciële zorgaanbieders en heeft daarom op eigen initiatief een standpunt uitgewerkt. Het standpunt werd door de algemene vergadering van 19 december 2012 unaniem goedgekeurd.

Het principiële uitgangspunt luidt dat elke oudere moet kunnen rekenen op betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en dit ongeacht de beheersvorm van de verschillende aanbieders van residentiële ouderenzorg. Het is voor de Vlaamse Ouderenraad ontoelaatbaar dat in ouderenzorgvoorzieningen winst gemaakt zou worden op deze zorg en zorggebonden diensten. De Vlaamse Ouderenraad verwacht op een georganiseerde wijze betrokken te worden bij de gesprekken over de definiëring van zorg en zorggebonden diensten en bij uitbreiding over de toekomst van de (commercialisering van de) ouderenzorg. Betrokkenheid bij de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin is in dit dossier gewenst.

Categorie