Nieuw advies over het Vlaams Mantelzorgplan

Nieuw advies over het Vlaams Mantelzorgplan

Nieuw advies over het Vlaams Mantelzorgplan

Advies 2022/2 over het ontwerp van het Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024
mantelzorg

Niet alleen kan een grote groep ouderen met zorgnoden rekenen op de ondersteuning van mantelzorgers, heel wat ouderen nemen ook zelf de rol van mantelzorger op. Achter de vanzelfsprekendheid en zorgzaamheid waarmee mantelzorgers zorgtaken opnemen, gaat niet zelden een ondersteuningsnood schuil. Met een nieuw Vlaams Mantelzorgplan gaat de Vlaamse overheid het engagement aan om die ondersteuning te verzekeren. De Vlaamse Ouderenraad werd om advies gevraagd op het ontwerp van dit plan.

Mantelzorg?

Als mantelzorger bied je regelmatig hulp aan iemand uit je omgeving. Dat kan je partner, je ouder of je kind zijn. Maar je kan ook mantelzorger zijn van een ander familielid, een vriend of een kennis. Je doet dat omdat die persoon extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij ziek is, een beperking heeft, een psychische kwetsbaarheid heeft of kampt met een verslavingsproblematiek.

We gingen in gesprek met mantelzorgers

In aanloop naar ons advies op het Vlaams Mantelzorgplan sprak de Vlaamse Ouderenraad met verschillende mantelzorgers. Hun verhalen zijn bijzonder divers, maar allen botsen ze op uitdagingen: ze ervaren onbegrip, voelen zich sociaal geïsoleerd of worstelen met twijfels over de toekomst. In ons advies zetten we hun ervaringen centraal. Vertrekkend vanuit de concrete knelpunten die mantelzorgers ervaren wijzen we op diverse mogelijkheden voor sterkere ambities en acties.

We stellen ons vragen bij de haalbaarheid

Met als strategische doelstellingen ‘het (h)erkennen van mantelzorgers en ‘het ondersteunen van mantelzorgers zit de focus van het Mantelzorgplan volgens ons goed. Maar heel wat van de ambities in het plan worden weinig concreet gemaakt. Bovendien ontbreekt het aan een budgettair kader en is de looptijd van het plan met twee jaar erg kort. Kortom, de Vlaamse Ouderenraad stelt zich vragen bij de haalbaarheid van de geformuleerde acties.

Meer lezen?

Benieuwd naar het volledige advies van de Vlaamse Ouderenraad? Je kan het hier inkijken.

Het ontwerp van het Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024 vind je hier.

Categorie