Meer dan 1 op 3 slachtoffers van zelfdoding 65+, maar blijven uitgesloten van crisishulp

Meer dan 1 op 3 slachtoffers van zelfdoding 65+, maar blijven uitgesloten van crisishulp

Meer dan 1 op 3 slachtoffers van zelfdoding 65+, maar blijven uitgesloten van crisishulp

Zelfdoding

Naar aanleiding van de Werelddag Zelfmoordpreventie op 1 oktober 2019, trok de Vlaamse Ouderenraad aan de alarmbel over het hoge suïcidecijfer bij ouderen. In meer dan 1 op 3 gevallen van zelfdoding in Vlaanderen gaat het om iemand van 65 jaar of ouder. Toch krijgen de netwerken geestelijke gezondheidszorg geen middelen om hun mobiele crisisteams open te stellen naar 65-plussers. Deze crisisteams zijn 24u/24u en 7/7 bereikbaar voor dringende psychische interventies, vaak in situaties met een hoog risico op zelfdoding. Aan die discriminerende situatie moet een einde komen, vindt de Vlaamse Ouderenraad.

Lees hier ons volledige persbericht.

Categorie