Advies 2017/3: De Vlaamse sociale bescherming

Advies 2017/3: De Vlaamse sociale bescherming

Advies 2017/3: De Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse regering zet in op de uitbouw van een eigen Vlaamse sociale bescherming (VSB), gericht op de ondersteuning van mensen met zorgnoden. Op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen brengt de Vlaamse Ouderenraad nu advies uit over de VSB. In zijn advies gaat de Vlaamse Ouderenraad onder meer in op de persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg en op de structuur en financiering van de VSB.Valkuilen van de persoonsvolgende financiering

Centraal in de hervorming staat de invoering van de persoonsvolgende financiering. Het doel van persoonsvolgende financiering is het versterken van de autonomie en keuzevrijheid van mensen met zorgnoden. De Vlaamse Ouderenraad staat achter deze hervorming, maar wijst ook op de vele mogelijke valkuilen. Voor ons is het belangrijk dat er een voldoende zorgaanbod is zodat de gebruiker reële keuzevrijheid krijgt en dat er ingezet wordt op goede persoonlijke trajectbegeleiding.Aanbevelingen Vlaamse Ouderenraad

Als uitgangsprincipe vindt de Vlaamse Ouderenraad het belangrijk dat er wordt ingezet op het realiseren van een zorg- en welzijnsbeleid waarin ondersteuning afhangt van objectieve zorg- en ondersteuningsnoden en financiële draagkracht, en niet van arbitraire leeftijdscriteria. Ook wijst de Vlaamse Ouderenraad op de nood aan voelbare verbeteringen op korte termijn, zodat de zorg voor de huidige mensen met een zorgbehoefte betaalbaarder wordt. Verder vraagt de Vlaamse Ouderenraad blijvende inspraak en betrokkenheid bij de uitwerking van het decreet. We volgen dit verder nauwlettend op.Het volledige advies kan je hieronder lezen.

Categorie