Advies 2015/3: Conceptnota Vlaamse Sociale Bescherming

Advies 2015/3: Conceptnota Vlaamse Sociale Bescherming

Advies 2015/3: Conceptnota Vlaamse Sociale Bescherming

Doorheen de komende jaren wil de Vlaamse regering een volwaardige Vlaamse sociale bescherming (VSB) uitbouwen voor mensen met (langdurige) zorgnoden, met daarin onder andere de zorgverzekering, de ouderenzorg, de mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Op vraag van coördinerend minister voor ouderenbeleid Jo Vandeurzen bracht de Vlaamse Ouderenraad een advies uit over de conceptnota die de krijtlijnen van de toekomstige VSB schetst. Daarin steunt de Vlaamse Ouderenraad de globale ambitie van de VSB, maar worden er tegelijk kritische bedenkingen geuit bij verschillende elementen in de conceptnota.

Lees hier de conceptnota Vlaamse Sociale Bescherming.

Categorie