Advies 2014/2: Afstemming tussen de omkadering van poetshulp in zorgsituaties en het dienstenchequestelsel

Advies 2014/2: Afstemming tussen de omkadering van poetshulp in zorgsituaties en het dienstenchequestelsel

Advies 2014/2: Afstemming tussen de omkadering van poetshulp in zorgsituaties en het dienstenchequestelsel

Sinds de invoering van de dienstencheques in 2004 is het gebruik ervan in zorgomgevingen stelselmatig toegenomen, ook bij zorgbehoevende ouderen. Dit terwijl er in Vlaanderen ook poetshulp in zorgsituaties voorzien wordt via erkende aanbieders in de gezinszorg, aanvullende thuiszorg en logistieke hulp. Nu de bevoegdheid voor de dienstencheques overgeheveld is naar Vlaanderen, wil de Vlaamse regering de aanvullende thuiszorg en de dienstencheques complementair maar toch duidelijk van elkaar gescheiden inzetten.

In zijn advies hierover pleit de Vlaamse Ouderenraad voor de versterking van de erkende diensten in functie van de zorg- en ondersteuningsbehoeften bij ouderen die door de vergrijzing toenemen.

Categorie