Advies 2013/4: Overdracht van de ouderenzorg naar Vlaanderen

Advies 2013/4: Overdracht van de ouderenzorg naar Vlaanderen

Advies 2013/4: Overdracht van de ouderenzorg naar Vlaanderen

Eén van de bevoegdheden die ten gevolge van de zesde staatshervorming aan de deelstaten overgedragen wordt, is de ouderenzorg. Dit betekent dat Vlaanderen in de toekomst bevoegd zal zijn voor de volledige residentiële ouderenzorg en voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). De Vlaamse Ouderenraad ziet deze overheveling als een unieke kans voor de ouderenzorg waarbij optimaal gewerkt kan worden aan kwaliteit, capaciteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en financiële ondersteuning voor de ouderen.

In het advies over het ouderenzorgbeleid reflecteert de Vlaamse Ouderenraad over de inkanteling van de bevoegdheden en de uitbouw van een nieuw en vernieuwend Vlaams woonzorgbeleid. Het uitwerken van een inclusief leeftijdsonafhankelijk zorgbeleid, op basis van gelijkaardige en objectief ingeschaalde zorgbehoeften, staat daarbij centraal. Dit uiteraard zonder afbreuk te doen aan het aanbod van specifieke voorzieningen op lokaal niveau. Ook wordt in het document advies gegeven inzake de mogelijkheden en voorwaarden voor de overstap naar een systeem van persoonsgerichte financiering.

Categorie