Advies 2013/3: Overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

Advies 2013/3: Overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

Advies 2013/3: Overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

Eén van de bevoegdheden die ten gevolge van de zesde staatshervorming aan de deelstaten overgedragen wordt, is de ouderenzorg. Dit betekent dat Vlaanderen in de toekomst bevoegd zal zijn voor de volledige residentiële ouderenzorg en voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). De Vlaamse Ouderenraad ziet deze overheveling als een unieke kans voor de ouderenzorg waarbij optimaal gewerkt kan worden aan kwaliteit, capaciteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en financiële ondersteuning voor de ouderen.

Wat de THAB betreft, pleit de Vlaamse Ouderenraad voor de continuïteit van de dienstverlening doorheen de transitiefase, zodat de bestaanszekerheid van ouderen met verminderde zelfredzaamheid niet in het gedrang komt. Op middellange termijn zal echter onderzocht moeten worden hoe de THAB optimaal afgestemd kan worden op de bestaande Vlaamse beleidsinstrumenten, meer specifiek op de Vlaamse zorgverzekering. Het behoud van de selectiviteit bij de toekenning van de THAB en het minstens gelijk houden van de bestaande budgetten is daarbij cruciaal. Ook is de uitbesteding van de toekenning aan de zorgkassen een valabele optie, gezien zij reeds instaan voor de toekenning van de Vlaamse zorgverzekering. Zo kan één aanspreekpunt voorzien worden voor beide tegemoetkomingen.

Categorie