Advies 2015/4: Het toekomstige decreet voor de georganiseerde sportsector

Advies 2015/4: Het toekomstige decreet voor de georganiseerde sportsector

Advies 2015/4: Het toekomstige decreet voor de georganiseerde sportsector

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters voorziet een nieuw decreet voor de sportfederaties. In de Commissie Sport & Bewegen binnen de Vlaamse Ouderenraad werd de voorbereidende conceptnota bestudeerd en werd voorgesteld een advies te formuleren in het belang van sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen.Concreet betekent dit een pleidooi voor de verdere werkingsmogelijkheden van de seniorensportfederaties vanwege de specificiteit om zoveel mogelijk ouderen te stimuleren om te (blijven) sporten. Tevens is een steunpunt Seniorensport een meerwaarde om de unisportfederaties in hun A tot Z-aanbod en de diverse ouderenorganisaties te begeleiden in hun sport- en bewegingsaanbod voor de ouder wordende burgers.

Categorie