Advies 2009/1: Sport en bewegen voor ouderen

Advies 2009/1: Sport en bewegen voor ouderen

Advies 2009/1: Sport en bewegen voor ouderen

Eind 2008 werd de visienota ’55-plussers in beweging. Naar een kwaliteitsvol sport- en bewegingsbeleid voor senioren’ voorgesteld op een studiedag in het Vlaams Parlement. Op basis daarvan werd het advies ‘Sport en bewegen voor ouderen’ gemaakt dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Ouderenraad.

We zijn overtuigd dat sport- en bewegingsactiviteiten verschillende positieve effecten heeft voor alle ouderwordende mensen. Verschillende beleidsdomeinen zijn betrokken partij om een gepast beleid daartoe te creëren. En, zoals u zal lezen in het advies, zijn de ouderen zelf, via de Vlaamse Ouderenraad de niet te missen partner om dit beleid uit te tekenen.

Hier kan je het advies lezen.

Categorie