Standpunt 2015/2: De impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen

Standpunt 2015/2: De impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen

Standpunt 2015/2: De impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen

De Vlaamse Ouderenraad uit zijn bezorgdheid over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen van de Vlaamse en federale regering op ouderen. De Vlaamse Ouderenraad vreest dat de hogere kosten een zware impact zullen hebben op financieel kwetsbare ouderen, en dat deze niet in verhouding staan tot de voorziene compensaties. Tegelijk stelt de Vlaamse Ouderenraad vast dat de impact van de verhoogde uitgaven onzichtbaar zal blijven in de armoedestatistieken. De Vlaamse Ouderenraad pleit dan ook voor bijkomende compenserende maatregelen voor ouderen.

Lees hier het standpunt van de Vlaamse Ouderenraad.

Categorie