Standpunt 2008/3: Geen job (meer), dan ook geen jobkorting!?

Standpunt 2008/3: Geen job (meer), dan ook geen jobkorting!?

Standpunt 2008/3: Geen job (meer), dan ook geen jobkorting!?

Eind februari krijgen alle werkende Vlamingen minstens 250 euro van de Vlaamse regering in de vorm van een jobkorting. Maar heel wat Vlamingen krijgen dit extraatje niet, bijvoorbeeld omdat ze niet werken, gepensioneerd zijn of een vervangingsinkomen krijgen.

De Vlaamse Ouderenraad stelt vast dat de Vlaamse Regering in haar Septemberverklaring een aantal maatregelen in het vooruitzicht stelt om de koopkracht van de Vlamingen te versterken. Een aantal van deze maatregelen komt iedere Vlaming ten goede, ook de ouderen onder hen. Te denken valt hier o.m. aan de maatregelen met betrekking tot energieverbruik, de afschaffing van de Eliaheffing, de verhoging van het gratis elektriciteitsverbruik. Ook de verhoging van de tussenkomst van de zorgverzekering is een maatregel die noodzakelijk was en tegemoet komt aan de stijgende zorgkosten van vele ouderen.

De Vlaamse Ouderenraad heeft echter wel ernstige bedenkingen bij de aangekondigde verhogingen van de jobkorting voor Vlamingen met een minimaal activiteitsinkomen. In de mate dat deze maatregel het werken aantrekkelijker maakt, is deze aanvaardbaar.

Daartegenover staat echter dat niet alleen de koopkracht van werkende Vlamingen erop achteruit gaat. Ook zij die moeten leven van een vervangingsinkomen, o.m. vele ouderen, ondervinden scherp de gevolgen van sterk stijgende prijzen van voeding, huishuur, energie e.d.

Dit geldt in het bijzonder voor mensen in armoede. Uit het zopas gepubliceerde ‘Jaarboek Armoede’ van het steunpunt Oases van de Universiteit Antwerpen blijkt dat wie werkt, veel beter in staat is om aan de armoede te ontsnappen en dat de indexering voor de laagste inkomens ontoereikend is om de prijsstijgingen te compenseren. Nogmaals wordt overigens bevestigd dat de ouderen, waarvan bijna een kwart een inkomen heeft dat onder de armoedegrens ligt, behoren tot de risicogroepen inzake armoede.

Vanuit deze overwegingen dringt de Vlaamse Ouderenraad er bij de Vlaamse Regering dan ook ten stelligste op aan om ook voor de vervangingsinkomens, en zeker voor de laagste pensioenen, met de jobkorting vergelijkbare maatregelen te nemen om hun koopkracht in de komende jaren te verbeteren.

Categorie