Onbelast bijverdienen

Onbelast bijverdienen

Onbelast bijverdienen

Bezorgdheden vanuit de Vlaamse Ouderenraad

Vanaf 2018 wil de federale regering het mogelijk maken onbelast bij te verdienen. Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden zouden zo tot 6 000 euro per jaar kunnen bijverdienen. Vanuit het vrijwilligerswerk, het verenigingsleven, de pensioenen en de zorg zijn hier echter tal van vragen bij te stellen. Gezien de lopende onderhandelingen wijst de Vlaamse Ouderenraad op zijn dringendste bezorgdheden.

De Vlaamse Ouderenraad maakt zich onder meer zorgen over:

  1. de impact op het vrijwilligerswerk.
  2. de verwarring die kan ontstaan rond vrijwilligerswerk, verenigingswerk, bijverdienen, toegelaten arbeid als gepensioneerde, … waardoor mensen onbedoeld fouten tegen de regels kunnen maken die hen veel geld kosten.
  3. de impact op pensioen- en loopbaankeuzes, met gevolgen voor de betaalbaarheid van de pensioenen.
  4. het gebrek aan onderzoek en overleg rond de mogelijkheid om betaald bijverdienen mogelijk te maken in de zorg, zonder duidelijke kwaliteitscriteria of omkadering.

Het overzicht met dringendste bezorgdheden kan je hieronder terugvinden.

Categorie