Nieuw advies over energie

Nieuw advies over energie

Nieuw advies over energie

Advies 2022/3 over energiearmoede bij ouderen
energiearmoede ouderen

Net zoals andere generaties worden ook veel ouderen geconfronteerd met torenhoge facturen. Want die zijn met een gemiddeld pensioen nog amper te betalen. Veel ouderen bezuinigen zo ingrijpend op hun energieverbruik, dat ze een kille winter tegemoet gaan. Er heerst veel schrik voor wat de toekomst zal brengen. Als Vlaamse Ouderenraad brengen we daarom een update uit van ons advies over energiearmoede bij ouderen. Dat focust op verschillende drempels waarop ouderen botsen om hun energiekosten te beperken.

Verontrustende signalen

Die financiële zorgen blijken ook uit de cijfers van Tele-Onthaal. Steeds meer mensen voelen financieel het water naar de lippen stijgen. Daarbij blijkt het vooral om vijftigers en 60-plussers te gaan. Ook de Vlaamse Ouderenraad ontving verschillende signalen van verontruste ouderen, die we verzamelden om dit advies kracht bij te zetten.

Ouderen als belangrijke groep

Zowel in Vlaanderen en België als in Europa dringen zich cruciale beslissingen op het vlak van energie en klimaat op. De uitdagingen zijn immens. Vooral voor wie maatschappelijk kwetsbaar is. Het is daarbij belangrijk om oog voor ouderen te hebben: ze wonen verhoudingsgewijs veel vaker in verouderde, slecht geïsoleerde woningen, en botsen op heel wat barrières en onzekerheden die hen kwetsbaar maken voor energiearmoede.

Actualisatie van ons eerdere advies

Omwille van de huidige situatie actualiseerden we ons eerdere advies uit 2017 over energiearmoede bij ouderen. Daarvoor baseerden we ons op diverse ervaringen en getuigenissen van ouderen, en gingen we in gesprek met verschillende deskundigen op het vlak van wonen en energie.

Vlaamse Ouderenraad schuift drie prioriteiten naar voor

In dit nieuwe advies focussen we op de knelpunten rond energiearmoede en –efficiëntie waarop ouderen momenteel botsen. Om die aan te pakken, schuiven we drie beleidsprioriteiten naar voren:

  • Ouderen moeten kunnen rekenen op sterkere begeleiding, ondersteuning en ontzorging op het vlak van wonen en energie
  • De woon- en energiekosten van ouderen moeten worden verminderd
  • Er dient werk te worden gemaakt van een betere kwaliteit van alle woningen in Vlaanderen

Daaraan koppelen we telkens specifieke aanbevelingen.

Meer informatie

Je kan het volledige advies hier raadplegen.

Tijdens De Warmste Week vraagt de Vlaamse Ouderenraad extra aandacht voor deze problematiek. Ook op sociale media. 

Categorie