Advies 2010/2: Armoede bij ouderen

Advies 2010/2: Armoede bij ouderen

Advies 2010/2: Armoede bij ouderen

De Vlaamse Ouderenraad bereidde een advies voor rond ‘Armoede bij ouderen’. Op 1 oktober werd het advies overhandigd aan de Minister van Armoedebestrijding, mevrouw Ingrid Lieten en aan de Coördinerend Minister voor Ouderenbeleid, de heer Jo Vandeurzen.

Categorie