Beleidsparticipatie van ouderen in Vlaanderen (2002)

Beleidsparticipatie van ouderen in Vlaanderen (2002)

Beleidsparticipatie van ouderen in Vlaanderen (2002)

Een regeling via een decreet voor de ouderenadviesraden is reeds jaren een prioritair aandachtspunt.

Een voorstel ter zake (1994) werd besproken in het Vlaams Parlement, maar belandde op een zijspoor. Een nieuwe regeling werd gekoppeld aan een herstructurering van het ganse systeem van advies en inspraak van de burger.
 
Het OOK (nu Vlaamse Ouderenraad) is het wachten beu en wil opnieuw het gesprek voeren over het belang van de plaats van ouderen in het beleidsvoorbereidend werk. Hierbij komen een aantal knelpunten maar ook nieuwe uitdagingen aan bod.
 
Het OOK geeft zelf een voorzet tot concrete invulling betreffende beleidsparticipatie van ouderen op verschillende beleidsniveau's en geeft ook aan welke voorwaarden en middelen hiervoor moeten worden ingezet.
 
Vanaf 1 mei 2001 ligt er van Vlaams volksvertegenwoordiger Ria Van Den Heuvel (AGALEV) een voorstel van decreet houdende seniorenparticipatie aan het beleid ter bespreking voor.