Advies 2015/2: Regionale overlegplatformen in de provincies

Advies 2015/2: Regionale overlegplatformen in de provincies

Advies 2015/2: Regionale overlegplatformen in de provincies

Naar aanleiding van de afbouw van de bevoegdheden van de provincies pleit de Vlaamse Ouderenraad voor de voortzetting van de regionale overlegplatformen van de ouderenraden. Deze overlegplatformen spelen een belangrijke rol als uitwisselingskanaal en leernetwerk voor lokale ouderenadviesraden. De Vlaamse Ouderenraad pleit er dan ook voor dat de ondersteuning ervan, die momenteel door de provincies wordt voorzien, in de toekomst voortgezet wordt vanuit Vlaanderen.

Raadpleeg hieronder het advies over de regionale overlegplatformen.