Advies 2012/3: Voortgangsrapport 2010 - 2011 bij het Vlaams Ouderenbeleidsplan

Advies 2012/3: Voortgangsrapport 2010 - 2011 bij het Vlaams Ouderenbeleidsplan

Advies 2012/3: Voortgangsrapport 2010 - 2011 bij het Vlaams Ouderenbeleidsplan

De Vlaamse Ouderenraad heeft een nieuw beleidsadvies opgesteld naar aanleiding van het voortgangsrapport 2010 - 2011 bij het Vlaams Ouderenbeleidsplan. Het advies geeft aan op welke vlakken de uitvoering van de voorziene acties en doelstellingen uit het Ouderenbeleidsplan bijgestuurd zal moeten worden om tot een inclusief en ambitieus ouderenbeleid te komen.Download hieronder het volledige advies.