Advies 2010/4: Decreet Lokaal Ouderenbeleid

Advies 2010/4: Decreet Lokaal Ouderenbeleid

Advies 2010/4: Decreet Lokaal Ouderenbeleid

In dit advies geeft de Vlaamse Ouderenraad vier aanbevelingen voor de herziening van het ‘decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams Ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen’. Het advies werd reeds overgemaakt aan de Coördinerend minister voor Ouderenbeleid.