Advies 2010/1: Ontwerp Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014

Advies 2010/1: Ontwerp Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014

Advies 2010/1: Ontwerp Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014

De Vlaamse Ouderenraad werd gevraagd om haar advies te formuleren op het ontwerp Vlaams Ouderenbeleidsplan. In bijlage kunt u het advies nalezen, alsook de toelichting die enkele prioriteiten weergeeft.

Het ontwerp Vlaams Ouderenbeleidsplan kan u nog niet raadplegen, aangezien dit ontwerp eerst op de agenda van de Vlaamse regering moet komen. Vervolgens wordt het ten laatste in oktober in het Vlaams Parlement besproken. Het definitieve plan wordt daarna voorgesteld aan het brede publiek.
 
Lees hier het advies 2010-1, alsook de toelichting, het antwoord op het advies en het ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan.