Vraag en antwoord over het Participatiedecreet en het Kenniscentrum Mediawijsheid

Vraag en antwoord over het Participatiedecreet en het Kenniscentrum Mediawijsheid

Vraag en antwoord over het Participatiedecreet en het Kenniscentrum Mediawijsheid

De Vlaamse Ouderenraad schreef 2 brieven naar de betrokken ministers om te attenderen op de beloftes in het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014. Een eerste brief kwam er naar aanleiding van de evaluatie van het participatiedecreet, de tweede door het verschijnen van de conceptnota mediawijsheid. Uit het antwoord van minister Jo Vandeurzen blijkt dat hij zijn coördinerende rol opneemt voor het Vlaams Ouderenbeleid. De Vlaamse Ouderenraad kijkt uit naar het vervolg.

Brief Mediawijsheid_0
Download PDF
Tweede Brief Participatiedecreet
Download PDF
Antwoord participatiedecreet en mediawijsheid
Download PDF
Categorie