Visietekst 'Actief Ouder Worden'

Visietekst 'Actief Ouder Worden'

Visietekst 'Actief Ouder Worden'

In alle Europese landen leven mensen langer en gezonder. De bevolking vergrijst. Als antwoord op de ‘uitdagingen en kansen’ die deze demografische evolutie meebrengt, wil de Europese Unie in 2012 het ‘Actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties’ promoten. Zij vertrekt daarbij van de definitie van ‘Active ageing’ van de Wereldgezondheidsorganisatie. Concreet wordt dit door de Europese instanties vertaald in volgende doelstellingen: -het terugdringen van vroeg met pensioen gaan: oudere werknemers moeten gestimuleerd worden om langer te blijven werken -het terugdringen van sociale uitsluiting van ouderen door het stimuleren van actieve deelname aan de samenleving -het verbeteren van de gezondheid van oudere mensen

Het spreekt vanzelf dat de Vlaamse Ouderenraad aan dit thema niet kan voorbijgaan. De ouderenweken van 2012 en 2013 zullen dan ook in het teken staan van het ‘Actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties’. De Vlaamse Ouderenraad wil daarbij uitgaan van een duidelijke eigen visie op dit thema. De Vlaamse Ouderenraad bekijkt actief ouder worden vanuit het oogpunt van de ouderen en formuleert de gevolgen voor het ouderenbeleid.

Categorie