Standpunt 2006/1: Mensen zonder papieren

Standpunt 2006/1: Mensen zonder papieren

Standpunt 2006/1: Mensen zonder papieren

Een actueel thema, dat ook heel wat ouderen bezighoudt die met de problematiek worden geconfronteerd. Daarom wou de werkgroep multicultureel samenleven hieromtrent een standpunt formuleren. In eerste instantie om een standpunt klaar te hebben, indien de Vlaamse Ouderenraad over deze problematiek bevraagd wordt, anderzijds zagen ze het ook als een vuurproef om met de groep tot een gemeenschappelijke visie te komen. Er werden verscheidene groepen (Bond Zonder Naam, Minderhedenforum, Artsen zonder Grenzen) die met deze problematiek te maken hebben, geconsulteerd en dit resulteerde in de tekst ‘mensen zonder papieren’.

Dit standpunt werd goedgekeurd door de Algemene vergadering van 22 maart.

Hieronder kan je de tekst downloaden.

Categorie