Ouderen zijn IN, dus gebruik voor hen geen termen die OUT zijn

Ouderen zijn IN, dus gebruik voor hen geen termen die OUT zijn

Ouderen zijn IN, dus gebruik voor hen geen termen die OUT zijn

De Vlaamse Ouderenraad heeft enkele aandachtspunten geformuleerd zodat het beeld dat de maatschappij van ouderen voorgeschoteld krijgt, geleidelijk aan kan worden bijgesteld.

Ouderen zijn IN, dus gebruik voor hen geen termen die OUT zijn.Onveilig?! Blijf je toch binnen, ouwe!

Vergrijzing slaat Vlaanderen murw

Mc Donald’s wijst luidruchtige oudjes de deur

Videogames houden knarren kras
In het medialandschap draait het meestal om cijfers: kijkcijfers, luistercijfers, leescijfers. Logisch dat de titel van een artikel of programma de aandacht moet trekken. Dat is immers de regel bij uitstek: een titel die aanspreekt en die aanzet tot verder lezen of kijken. Bovenstaande titels uit krantenknipsels tonen dit duidelijk aan. De journalist heeft hierbij een zware taak, want een artikel moet gelezen worden en een TV-programma moet massaal gezien worden.1.300.000 is ook een indrukwekkend cijfer. Het gaat hier echter niet om de kijkcijfers van het best bekeken programma of de leescijfers van een populaire krant, maar om het aantal 60-plussers in Vlaanderen.Ouderen vormen een grote gedifferentieerde groep en willen in hun diversiteit correct in beeld worden gebracht. Dat is niet altijd het geval.Vandaar dat de Vlaamse Ouderenraad enkele aandachtspunten geformuleerd heeft, zodat het beeld dat de maatschappij van ouderen voorgeschoteld krijgt, geleidelijk aan kan worden bijgesteld.

De media heeft hierin een belangrijke taak.60- plussers zijn geen ‘oude of krasse knarren’De term ‘derde leeftijd’ en zeker de termen ‘oude besjes’,’grijsaards’, ‘oude knarren’, ‘ouden van dagen’, ‘oudjes’, ‘ouderlingen’, ‘bejaarden’ en ‘hoogbejaarden’ zijn niet meer van deze tijd.Een 60-plusser die deelneemt aan een Himalaya-expeditie of een 70-plusser die computerspelletjes speelt met de kleinkinderen is al geen uitzondering meer. Met andere woorden leg in de berichtgeving hierover de focus niet op zijn/haar leeftijd alsof het iets buitengewoons is, en noem hem of haar liever niet een ‘krasse knar’.Uitdrukkingen als de ‘Viagrageneratie’, ‘Alzheimer light’, ‘verwende babyboomers’ of ‘hangborstenbikini’ getuigen van weinig respect.De term ‘bond van gepensioneerden’ of kortweg ‘bonden’ zijn oubollig, de term is door deze ouderenorganisaties vervangen door ‘verenigingen’.Spreek of schrijf, wanneer mogelijk, niet over ouderen alsof het om een speciale categorie mensen gaat. Gebruik liever de solidaire termen ‘wij’, ‘mensen’, ‘velen’, ‘personen’, ‘ouderen’, ‘ouderwordende mensen’.Dus niet: ‘Vijftigers kunnen hun geluk niet op als ze hun eerste kleinkind krijgen’Wel: ‘De meesten van ons kunnen hun geluk niet op als ze hun eerste kleinkind krijgen’De ouderenpopulatie is geen maatschappelijke kostenpost en lastTermen als ‘de veroudering van de bevolking’, ‘de hogere levensverwachting van de bevolking’ of ‘ het grotere aandeel van 60-plussers in de bevolking’ zijn neutraler dan ‘vergrijzing’. De uitdrukkingen ‘de kosten van de vergrijzing’ of ‘de problematiek van de vergrijzing’ roepen negatieve verwachtingen op en bevestigen het cliché dat de vergrijzing alleen maar problemen veroorzaakt.Illustratiemateriaal zou hetzelfde moeten weergevenDe klassieke plaatjes van induttende of dementerende mensen in een rusthuis zijn al te vaak gebruikt. Wat innoverend zou zijn, is als beelden van actieve ouderen in een lokaal dienstencentrum, van vijftigplussers die vrijwilligerswerk doen (bv. leesoma’s), van fietsende 60-plussers, van museumbezoekers, van ouderen actief in het verenigingsleven, van een oudere genietend van een relaxatiebad, van oudere doe-het-zelvers, enz. de pagina zouden sieren.60-plussers willen in de samenleving evolueren naar een betekenisvol ouder zijn, met erkenning van de wederzijdse rechten en plichten, met respect voor de individuele eigenheid en waardigheid, met inachtneming van hun deskundigheid, met hun levenservaring en -wijsheid.

Categorie