Advies 2009/2: Intergenerationele Solidariteit

Advies 2009/2: Intergenerationele Solidariteit

Advies 2009/2: Intergenerationele Solidariteit

De samenleving vergrijst en ontgroent. Deze maatschappelijke realiteit – waarin vergrijzing een grote rol speelt – dwingt ons om met z’n allen na te denken hoe we door solidariteit tussen ons allemaal de uitdagingen van vandaag kunnen aangaan. De Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Ouderenraad hebben alvast deze denkoefening gemaakt.

In dit gezamenlijk advies worden aanbevelingen gegeven om passend te reageren op de gevolgen van de demografische veranderingen. Hieronder kunt u het advies downloaden.
Categorie