Vlaamse Ouderenraad eist Europees minimumpensioen

Vlaamse Ouderenraad eist Europees minimumpensioen

In 2010 gingen de lidstaten van de Europese Unie het engagement aan om minstens 20 miljoen Europeanen uit de armoede te halen tegen 2020. Door de eurocrisis lijkt deze ambitie echter volledig ondergesneeuwd en verdwijnen de sociale en ecologische doelstellingen naar de achtergrond.Vooral naar ouderen toe is dit gebrek aan daadkracht problematisch. In Europa leeft 19,3 procent van de ouderen onder de armoederisicodrempel. Ook in Vlaanderen zijn ouderen nog steeds de leeftijdsgroep met de grootste kans op armoede (19,5 procent). Om dit tegen te gaan zijn dringend meer structurele maatregelen nodig, zoals de uitwerking van een Europees minimumpensioen."De Europese verkiezingen in 2014 moeten een schakelmoment worden voor een sociaal en inclusief Europa", zegt Jul Geeroms, voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad. "Tegenwoordig zitten de Europese staatshoofden en regeringsleiders voortdurend samen voor sterkere economische coördinatie. Wij vragen dat zij dringend meer aandacht besteden aan de armoede die door de crisis veroorzaakt wordt, ook bij ouderen."Nu de Europese welvaartsstaten zwaar onder druk staan en de vergrijzing zich in alle lidstaten doorzet, is de rol van de Europese Unie belangrijker dan ooit. Ook voor de meer dan 90 miljoen Europese ouderen. Daarom heeft de Vlaamse Ouderenraad een memorandum gelanceerd met de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomstige Europese Commissie en Europarlementsleden. Een sterker sociaal beleid, betaalbare gezondheidszorg en de maatschappelijke participatie van ouderen staan daarbij centraal.Drie prioriteitenAllereerst heeft het Europees beleid nood aan een sterkere coördinatie van het sociaal beleid. Naast een gegarandeerd minimuminkomen en voldoende hoge wettelijke pensioenen, moet de EU ook haar fondsen en investeringen voor armoedebestrijding versterken.Ten tweede neemt door de vergrijzing ook het belang van toegankelijke en kwalitatieve zorg toe. Daarom moet Europa alles in het werk stellen opdat zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand is voor ieder die ze nodig heeft. Een goede en betaalbare ziekteverzekering en minimale kwaliteitsnormen voor gezondheidszorg zijn daarbij cruciaal.Tot slot stelt de Vlaamse Ouderenraad dat ouderen zelf ook een oplossing voor de vergrijzing kunnen vormen. Heel wat ouderen blijven op allerlei maatschappelijke domeinen immers een actieve rol spelen: door langer aan het werk te blijven, door de zorg voor partner of kleinkinderen op zich te nemen of door aan vrijwilligerswerk te doen. Dit verder stimuleren door op Europees niveau leeftijdsdiscriminatie te bestrijden en leeftijdsvriendelijke projecten te ondersteunen, komt de maatschappij als geheel ten goede.Belang van de EU"De impact van Europa voor ouderen mag niet onderschat worden", concludeert Jul Geeroms. "Door te werken aan een sterk sociaal beleid, een betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg en sterke hefbomen voor maatschappelijke participatie, kan de EU erover waken dat zij niet uit de boot vallen."Het Europees memorandum en het bijhorende document met de drie prioriteiten kan je hier raadplegen.Wie zijn we?De Vlaamse Ouderenraad is het officiële adviesorgaan voor de Vlaamse overheid inzake ouderenbeleid en het overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.