Tien jaar inspraak van ouderen in Vlaams beleid

Tien jaar inspraak van ouderen in Vlaams beleid

Nieuwe erkenning Vlaamse Ouderenraad door coördinerend minister Jo Vandeurzen

Op 28 januari 2016 verzamelen beleidsmakers, ouderenorganisaties en pers in het Vlaams Parlement naar aanleiding van de tiende verjaardag van de Vlaamse Ouderenraad. De oprichting van deze adviesraad was een mijlpaal voor het inclusief ouderenbeleid in Vlaanderen. Als inspraakorgaan bundelt het de signalen en voorstellen van ouderen en hun organisaties rond maatschappelijke thema's. Tegelijk geeft coördinerend minister voor ouderenbeleid Jo Vandeurzen op 28 januari de aftrap voor de komende vijf jaar.De Vlaamse Ouderenraad kijkt naar de toekomst

Op zijn tiende verjaardag blikt de Vlaamse Ouderenraad terug op zijn groei en impact doorheen de voorbije jaren, en wordt er vooruit gekeken naar de toekomst. "Door de vergrijzing staan we voor heel wat uitdagingen. Zo zien we het aantal mensen met nood aan zorg en ondersteuning stijgen. Ook stellen we vast dat steeds meer ouderen alleen wonen, vaak in onaangepaste woningen en in landelijke gebieden waar weinig voorzieningen voor hen zijn", zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad."Momenteel worden ouderen ook geconfronteerd met heel wat besparingen en hervormingen die een impact op hen zullen hebben. Denk maar aan de hervormingen in de ouderenzorg, de pensioenmaatregelen, de besparingen bij het openbaar vervoer of de stijgende energiefacturen. Het is belangrijk dat ouderen kunnen aangeven welke impact dit op hen zal hebben, en dat het beleid daar naar luistert."Minister Jo Vandeurzen geeft fiat voor de komende vijf jaar

De erkenning van de Vlaamse Ouderenraad wordt elke vijf jaar vernieuwd. Coördinerend minister voor het Ouderenbeleid Jo Vandeurzen zal daartoe de nieuwe beheersovereenkomst ondertekenen, waarmee de voortzetting in de toekomst is verzekerd.Toenemend belang van lokaal beleid

Naast het Vlaamse niveau wint ook het lokale beleid aan belang voor ouderen. Niet alleen staat de gemeente het dichtst bij de burger, ook wint dit beleidsniveau aan autonomie. De Vlaamse Ouderenraad wil daarom in de toekomst ook sterk inzetten op de ondersteuning van de inspraak van ouderen in het lokale beleid.Pers uitgenodigd

De terugblik en vooruitblik staan van 10.30 tot 12.30 uur op het programma. Om 12.30 uur speecht Jo Vandeurzen, gevolgd door het ondertekenen van de beheersovereenkomst. Nadien heffen we het glas op de komende vijf jaar als Vlaamse Ouderenraad. Ook u bent van harte welkom!Wie zijn we?

De Vlaamse Ouderenraad is het officiële adviesorgaan van de ouderen voor de Vlaamse overheid en het overlegplatform van 29 organisaties van en voor ouderen.