Kostprijs busabonnement 65-plussers van 0 naar 180 euro?

Kostprijs busabonnement 65-plussers van 0 naar 180 euro?

De Vlaamse Ouderenraad trekt aan de alarmbel over het bedrag dat voorligt voor de abonnementen voor 65-plussers bij De Lijn. In plaats van het gratis abonnement zouden zij voortaan 180 euro moeten betalen. “Vooral ouderen die niet met de wagen rijden en zich minder vlot te voet kunnen verplaatsen, worden voor voldongen feiten geplaatst.” Op vraag van de Vlaamse Ouderenraad is op 25 november een overleg voorzien met het kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit.Voor veel ouderen is het openbaar vervoer hun belangrijkste of enige vervoerswijze, en cruciaal om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. De afschaffing van het gratis openbaar vervoer dreigt daarom een sterke impact te hebben op de mate waarin zij zelf hun boodschappen kunnen doen, sociale contacten onderhouden en aan culturele en maatschappelijke activiteiten deelnemen.Voor de Vlaamse Ouderenraad staat betaalbaarheid centraal. “We kunnen begrijpen dat er door de budgettaire uitdagingen minder middelen zijn, en dat iedereen gevraagd wordt een steentje bij te dragen”, zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad, “maar 180 euro is voor veel ouderen simpelweg een overdreven hoge prijs.”Door de lage pensioenen beschikken ouderen vaak maar over een beperkt inkomen. Ouderen met een OMNIO-statuut blijven van het duurdere tarief gespaard, maar voor al wie daar net buiten valt, komt de maatregel hard aan. Bovendien ligt het tarief ook een stuk hoger dan in de andere gewesten: in Brussel, waar het net veel dichter is, kost het MIVB-abonnement voor 65-plussers 60 euro en in Wallonië betalen ouderen slechts 36 euro. “Zeker voor ouderen die rond de taalgrens en in het Brusselse wonen en daardoor abonnementen van meerdere vervoersmaatschappijen moeten combineren, is dit pijnlijk”, stelt Mie Moerenhout.In kleinere gemeenten en landelijke gebieden staat de prijs volgens de Vlaamse Ouderenraad ook niet in verhouding tot het te beperkte aanbod aan bus- en tramverbindingen. Bovendien lijkt het erop dat de Vlaamse regering het aanbod daar nog verder wil afbouwen. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer blijven echter cruciaal voor de Vlaamse Ouderenraad.Wie zijn we?

De Vlaamse Ouderenraad is het officiële adviesorgaan van de ouderen voor de Vlaamse overheid inzake ouderenbeleid en het overlegplatform van dertig organisaties van en voor ouderen.Meer info?

Het standpunt van de Vlaamse Ouderenraad over de besparingen bij De Lijn kan u hier raadplegen.