Fotodatabank met 'levensechte' beelden van ouderen

Fotodatabank met 'levensechte' beelden van ouderen

De manier waarop ouderen in beeld komen, is vaak eenzijdig negatief of net heel erg positief. Er worden geregeld stereotiepe beelden gebruikt, rimpels rechtgetrokken of tanden gebleached. Vele organisaties en media ervaren een gebrek aan bruikbare, realistische beelden van ouderen. In het kader van de campagne 'Vroeger nadenken over later' van de Koning Boudewijnstichting lanceert de Vlaamse Ouderenraad daarom op 1 oktober 2014, de internationale dag van de ouderen, een online fotodatabank. Pers, organisaties en individuen kunnen gratis gebruik maken van de meer dan 1000 'levensechte' beelden van zestigplussers: van stilistische portretten tot dagdagelijkse activiteiten.Fotowedstrijd

Om foto’s in te zamelen opteerde de Vlaamse Ouderenraad ervoor een grootschalige fotowedstrijd te organiseren: ‘Oud in the picture’. Uiteindelijk stuurden meer dan 400 amateurfotografen, organisaties en andere geïnteresseerden 2600 foto's in die de diversiteit van ouderen aantonen. De jury bekeek alle foto's aandachtig en selecteerde vier winnaars. De derde plaats wordt gedeeld door Roger Certyn en Robert Boons. Hun foto's hebben respectievelijk aandacht voor het vrijwilligersengagement van ouderen en samenzijn en liefde. De tweede plaats is voor Anne-Marie Heirbaut wiens foto gezelligheid en vriendschap uitstraalt. De winnaar van de fotowedstrijd is Johan Boonefaes. Zijn foto laat zien dat ouderen actief en zelfs sportief zijn.Fotodatabank

Uit de ingezonden foto’s werden meer dan 1000 beelden geselecteerd voor de fotodatabank die vanaf 1 oktober gebruikt kan worden, conform de wetgeving op vlak van auteursrecht.“Hiermee willen we de stereotiepe beeldvorming van ouderen doorbreken”, zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. “Er is een enorme diversiteit onder ouderen, die we realistisch in de kijker willen zetten. We stellen de foto’s dan ook gratis beschikbaar voor iedereen die ze wil gebruiken."Als je een foto nodig hebt, start je je zoektocht op www.vlaamse-ouderenraad.be/fotodatabank, maak je een keuze en vul je het aanvraagformulier in. Na goedkeuring wordt de foto in hoge resolutie bezorgd en kan je deze foto gebruiken voor het opgegeven doel.Wie zijn we?

De Vlaamse Ouderenraad is het officiële adviesorgaan van de 60-plussers voor de Vlaamse overheid inzake ouderenbeleid en het overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.