Affichecampagne stimuleert ouderen hun stem te laten horen op 25 mei

Affichecampagne stimuleert ouderen hun stem te laten horen op 25 mei

Op 25 mei 2014, de moeder der verkiezingen, stemmen alle burgers voor het Vlaams, federaal en Europees parlement. Ook de visie en de stem van oudere mensen is daarbij van onschatbaar belang. De Vlaamse Ouderenraad en de vier koepels van woonzorgvoorzieningen vestigen hierop de aandacht met de affichecampagne ‘Ik breng mijn stem zelf uit – jij toch ook?’. De sector zelf toont alvast zijn goede wil met tal van creatieve initiatieven.De Vlaamse Gemeenschap wordt na de verkiezingen helemaal bevoegd voor de organisatie van de ouderenzorg. Heel wat keuzes over de manier waarop we de zorg voor ouderen in de toekomst willen vormgeven, liggen voor. Met die uitdagingen voor ogen mag de stem van de rechtstreeks betrokkenen niet ontbreken.

De voorbije jaren namen gemeenten, woonzorgcentra en lokale dienstencentra al heel wat aangepaste maatregelen om minder mobiele burgers de kans te geven om hun stem uit te brengen. ‘Kan de bewoner niet naar het stemlokaal, dan komt het stemlokaal wel naar de bewoner’, lijkt meer en meer de leuze. Een stemlokaal in het woonzorgcentrum, waar de bewoners en ook mensen uit de buurt hun politieke voorkeur inkleuren, is niet langer een uitzondering.

Naast deze praktische oplossing, werken vele ouderenzorgvoorzieningen ook aan een grotere betrokkenheid van de bewoners via verkiezingsdebatten met politici bij wie bewoners ook terechtkunnen met hun vragen, interne informatiesessies over de programma’s van de politieke partijen en de relevante punten voor de ouderenzorg, concrete oefensessies in het stemmen zelf enz.

Daarnaast is het ook belangrijk dat de familie van de bewoners het belang inziet van hun stem en dat hierover een open gesprek gevoerd kan worden. Een volmacht is het allerlaatste redmiddel.

Met de affichecampagne hopen de Vlaamse Ouderenraad, Zorgnet Vlaanderen, VVSG, Ferubel en VLOZO dat deze goede initiatieven navolging krijgen. Alle woonzorgcentra krijgen de affiche toegestuurd, ook in digitale vorm. De initiatiefnemers hopen dat deze campagne een aanleiding is voor directies, medewerkers, bewoners, familieleden en vrijwilligers om samen met bijzondere aandacht te overleggen hoe bewoners (en dienstdoend personeel) op 25 mei hun stem kunnen uitbrengen.Een kijkje nemen in de praktijk?

Wilt u graag eens kijken hoe het er in de praktijk aan toegaat, neem dan contact op met een van onderstaande personen.Vlaamse Ouderenraad vzw

Mie Moerenhout - Directeur (0472 445 313 of mie.moerenhout@vlaamse-ouderenraad.be)Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw

Annelies De Ridder - Stafmedewerker Woonzorg (02 211 55 52 of annelies.deridder@vvsg.be)Zorgnet Vlaanderen vzw

Tarsi Windey - Sectorcoördinator Ouderenzorg (0479 63 07 18 of tw@zorgnetvlaanderen.be)FERUBEL Vlaanderen – Federatie van rusthuizen van België vzw

Daniël Vandermeulen - Adviseur (0495 51 44 59 of info@ferubel.be)VLOZO

Luc Griep - Directeur (0495 25 54 41 of Luc.Griep@vlozo.be)