Woonsurvey 2018: slechts 1 op 2 ouderen bereid om te verhuizen

Woonsurvey 2018: slechts 1 op 2 ouderen bereid om te verhuizen

Woonsurvey 2018: slechts 1 op 2 ouderen bereid om te verhuizen

woonsurvey

Vorig jaar werden op initiatief van de minister bevoegd voor Wonen 3 000 huishoudens in Vlaanderen mondeling bevraagd over hun woonsituatie. Net zoals bij vorige metingen levert deze bevraging gedetailleerde informatie over de woningen, de woonuitgaven, betaalbaarheid, kwaliteit, eigen woningbezit, … De Vlaamse Ouderenraad laat zijn licht schijnen op de resultaten en roept de Vlaamse regering op om hiervan een speerpunt te maken in de volgende legislatuur.

Vlaamse Ouderenraad pleit voor beleid rond levensloopbestendig wonen

Slechts 56% van de 65-plussers is bereid om te verhuizen naar een aangepaste woning moest hun eigen huis in de toekomst fysiek niet meer aangepast zijn aan hun noden. Er moeten stimulansen komen om rekening te houden met de toegankelijkheid en aanpasbaarheid van de woning: zorgen voor aansluitingen zodat er sanitair geïnstalleerd kan worden op het gelijkvloers, voldoende brede deuropeningen en gangen, niveauverschillen vermijden, …

“De volgende Vlaamse regering moet dringend werk maken van een beleid rond aanpasbaar wonen”, stelt de Vlaamse Ouderenraad. “Dat kan op verschillende manieren: via premies, via gratis advies en begeleiding, of via strengere normen bij bouwaanvragen.”

Meer informatie