Vlaamse Regionale Indicatoren 2017

Vlaamse Regionale Indicatoren 2017

Vlaamse Regionale Indicatoren 2017

VRIND 2017

Jaarlijks publiceert de Studiedienst van de Vlaamse Regering de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). Deze indicatoren volgen de ontwikkelingen in de samenleving op en trachten de effecten van het Vlaamse beleid in beeld te brengen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten. Onder meer de evoluties in de levensverwachting, vrijwilligerswerk, zorg, cultuurparticipatie en laaggeletterdheid komen daarbij aan bod, naast vele andere thema’s.Lees hier de VRIND 2017.